EN NL

ABN AMBRO Renewed payment

You can receive an email from ABN AMRO ( info@abn-klant.nl ) containing the text they will periodically deduct money from your account. Do not fall for this! The link they want you to go is  ( http://www.traktorski-deli.si/droad.html ), this has nothing to do with ABN AMRO. You can see the mail which is sent to you below. If you have any other spam mails, you can send them to spam@profscomputers.nl so we can show it on our site to alert other people.

 

Geachte relatie

Hierbij introduceren wij de vernieuwde betaalproduct in samenwerking met de AMP Groep
(partner van ABN AMRO). De vernieuwde betaalproduct is in zijn geheel ontwikkeld om
betere bescherming te bieden tegen frauduleus gebruik van onze betaalproducten en voldoen
zich aan de Europese veiligheidsvoorschriften 2019. Vraag de vernieuwde betaalproduct geheel
kosteloos aan t/m 16 mei 2019.

Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van de vernieuwde betaalproduct.
In verband met de veiligheidsvoorschift 2019 wilt ABN AMRO haar klanten erop attenderen zo spoedig
mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de vernieuwde contactloze betaalproduct. Alle
verouderde betaalproducten van de ABN AMRO die het veiligheidsvoorschift 2019 niet hebben
behaald komen per 24 mei 2019 te vervallen voor gebruik.

Vraag hier kosteloos uw nieuwe betaalproduct aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en van dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.
Hoofd Klantcommunicatie