EN NL

100 Sneltoetsen voor Mac

100 Sneltoetsen voor de Mac Gebruik uw computer/laptop als een professional. U kunt met een toetsencombinatie een opdracht geven die u normaal gesproken met de muis moet uitvoeren.

⌘ = Command

Knippen, kopiëren, plakken en andere algemene toetscombinaties

⌘ + A = Selecteer alles
+ C = Kopieer
+ D = Dupliceer
+ E = Eject
+ F = Zoek
+ G = Opnieuw zoeken
+ H = Het actieve venster verbergen
+ I = Toon Info
+ J = Toon weergaveopties
+ L = Maak Alias
+ M = Het venster op de voorgrond minimaliseren
+ N = Een nieuw venster openen
+ O = Geselecteerd bestand openen
+ P = Print
+ Q = De actieve applicatie afsluiten
+ R = Toon origineel van Alias
+ S = Bewaar
+ T = Toevoegen aan favorieten / Een nieuw tabblad openen
+ V = Plak
+ W = Sluit venster
+ X = Knip
+ Y = Opnieuw uitvoeren
+ Z = Ongedaan maken
⌘ + Option + B = Verberg knoppenbalk
+ Option + D = Toon/Verberg Dock
+ Option + H = Verberg alle andere vensters
+ Option + I = Toon Info extra
+ Option + M = Alle vensters op de voorgrond minimaliseren
+ Option + W = Sluit alle vensters
+ Option + ESC = Geforceerd stoppen
+ Option + Eject = Sluimer
⌘ + Option + Spatiebalk = Spotlight-zoekactie in Finder-venster uitvoeren
+ Shift + G = Vorige exemplaar zoeken
+ Shift + N = Een nieuw venster openen
+ Shift + T = Het laatst gesloten tabblad opnieuw openen
+ Shift + W = Het huidige venster sluiten
+ Shift + Z = Actie voor ongedaan maken opnieuw uitvoeren
+ Shift + Delete = Leeg prullenbak
+ Shift + Klik = De link op een nieuw tabblad openen
⌘ + Shift + ~ = Ga naar ander venster
+ Shift + 3 = Schermafbeelding volledig scherm
+ Shift + 4 = Neem een foto van selectie
+ Delete = Verplaats naar prullenbak
+ Tab = Wissel tussen programma's
+ Klik = De link op een nieuw tabblad op de achtergrond openen
⌘ + Komma (,) = Voorkeuren
⌘ + Spatiebalk = Spotlight
+ [ = Terug
+ ] = Vooruit
+ Shift + 4  + Control (Tijdens het selecteren) = Neem een foto van een selectie en plaats het op je klembord
+ Shift + 4  + Spatiebalk = Neem een foto van een venster
+ Shift + Option + ESC 3 seconden ingedrukt houden = Alleen het programma op voorgrond geforceerd stoppen
Control + Eject = Herstart, Sluimer, Zet uit
Spatiebalk = Snelle weergave

Toetscombinaties voor sluimerstand, uitloggen en uitzetten

Control + + Aan/Uit-knop = Mac geforceerd opnieuw opstarten
Control + ⌘ + Uitwerpknop = Alle programma's stoppen en Mac opnieuw opstarten
Control + Shift + Aan/Uit-knop = Beeldschermen in sluimerstand
Control + Option + ⌘ + Aan/Uit-knop = Alle programma's stoppen en Mac uitzetten
Shift + ⌘ + Q = Uitloggen bij macOS-gebruikersaccount
Option + Shift + + Q = Onmiddelijk uitloggen bij macOS-gebruikersaccount zonder bevestigen

Documenten

+ B = Geselecteerde tekst vet weergeven of vette tekst in-/uitschakelen
+ D = Map Bureaublad selecteren in dialoogvenster voor openen of bewaren
+ I = Geselecteerde tekst cursief weergeven of cursieve tekst in-/uitschakelen
+ U = Geselecteerde tekst onderstrepen of onderstreping in-/uitschakelen
+ T = Het venster Lettertypen weergeven/verbergen
+ ; = Woorden met spelfouten in document zoeken
+ Delete = Verwijder of Bewaar niet kiezen in dialoogvenster
+ Pijl omhoog = Invoegpunt naar begin document verplaatsen
+ Pijl omlaag = Invoegpunt naar einde document verplaatsen
+ Pijl  naar links = Invoegpunt naar begin huidige regel verplaatsen
+ Pijl  naar rechts = Invoegpunt naar einde huidige regel verplaatsen
Control + A = Naar begin van regel of alinea gaan
Control + B = 1 teken naar achteren verplaatsen
Control + D = Teken rechts van invoegpunt verwijderen
Control + E = Naar einde van regel of alinea gaan
Control + F = 1 teken naar voren verplaatsen
Control + H = Teken links van invoegpunt verwijderen
Control + K = Tekst tussen invoegpunt en einde van regel of alinea wissen
Control + L = Cursor of selectie centreren in zichtbare gedeelte
Control + N = 1 regel omlaag verplaatsen
Control + O = Een nieuwe regel na invoegpunt invoeren
Control + P = 1 regel omhoog verplaatsen
Control + T = Teken voor invoegpunt en het teken na het invoegpunt omwisselen
Control + { = Links uitlijnen
Control + } = Rechts uitlijnen
Control + + D = Definietie geselecteerd woord weergeven/verbergen
Shift + ⌘ + P = Pagina instelling
Shift + ⌘ + S = Dialoogvenster Bewaar als weergeven of huidige document kopiëren
Shift + ⌘ + : = Venster Spelling en Grammatica weergeven
Shift + ⌘ + | = Gecentreerd uitlijnen
Shift + ⌘ + - = Gecentreerde onderdeel verkleinen
Shift + ⌘ +‘+’ = Geselecteerde onderdeel vergroten
Shift + ⌘ + ? = Menu Help openen
Shift + ⌘ + Pijl omhoog = Tekst tussen invoegpunt en begin document selecteren
Shift + ⌘ + Pijl omlaag = Tekst tussen invoegpunt en einde document selecteren
Shift + ⌘ + Pijl links = Tekst tussen invoegpunt en begin van huidige regel selecteren
Shift + ⌘ + Pijl rechts = Tekst tussen invoegpunt en einde van huidige regel selecteren
Shift + Pijl omhoog = Tekstselectie uitbreiden naar dichtstbijzijnde teken op dezelfde horizontale positie in de voirge regel
Shift + Pijl omlaag = Tekstselectie uitbreiden naar dichtstbijzijnde teken op dezelfde horizontale positie in de volgende regel
Shift + Pijl links = Tekstselectie met 1 teken naar links uitbreiden
Shift + Pijl rechts = Tekstselectie met 1 teken naar rechts uitbreiden
Option + Delete = Het woord lins van invoegpunt verwijderen
Option + Pijl naar links = Invoegpunt naar begin vorige woord verplaatsen
Option + Pijl naar rechts = Invoegpunt naar einde vogende woord verplaatsen
Option + Shift + Pijl omhoog = Tekstselectie naar begin van huidige alinea uitbreiden, vervolgens naar begin van vorige alinea indien opnieuw ingedrukt
Option + Shift + Pijl omlaag = Tekstselectie naar einde van huidige alinea uitbreiden, vervolgens naar einde van volgende alinea indien opnieuw ingedrukt
Option + Shift + Pijl links = Tekstselectie naar begin van huidige woord uitbreiden, vervolgens naar begin van vorige woord indien opnieuw ingedrukt
Option + Shift + Pijl rechts = Tekstselectie naar einde van huidige woord uitbreiden, vervolgens naar einde van volgende woord indien opnieuw ingedrukt
Option + Shift + ⌘ + V = Plak en pas stijl aan
Option + + C = Kopieer stijl
Option + + F = Naar zoekveld
Option + ⌘ + I = Infovenster weergeven/verbergen
Option + + T = Knoppenbalk in programma weergeven/verbergen
Option + + V = Plak stijl
Fn + Delete = Voorwaarts wissen op toetsenborden zonder toets voor voorwaarts wissen
Fn + Pijl omhoog = Pagina omhoog
Fn + Pijl omlaag = Pagina omlaag
Fn + Pijl naar links = Home
Fn + Pijl naar rechts = End

Finder

Tijdens slepen   = Gesleepte onderdeel verplaatsen naar ander volume/locatie
+ D = Geselecteerde bestanden dupliceren
+ E = Geslecteerde schijf/volume verwijderen
+ F = Spotlight zoekactie in Finder starten
+ I = Venster Toon info weergeven
+ J = Weergaveopties weergeven
+ K = Venster Verbind met server openen
+ L = Alias van geselecteerde onderdeel maken
+ N = Nieuw Finder venster openen
+ R = Originele bestand van geselecteerde alias weergeven
+ T = Tabbladbalk weergeven/verbergen bij enkel tabblad
+ Y = Snelle weergave gebruiken om voorvertoning geselecteerde bestanden te zien
+ / = Statusbalk Finder vensters weergeven/verbergen
+ [  = Vorige map
+ ] = Volgende map
+ 1 = Onderdelen in Finder venster weergeven als symbolen
+ 2 = Onderdeln in Finder venster weergeven als lijst
+ 3 = Onderdelen in Finder venster weergeven in kolommen
+ 4 = Onderdelen in Finder venster weergeven met Cover Flow
+ Pijl omhoog  = Map met huidige map openen
+ Pijl omlaag = Geselecteerde onderdeel openen
+ Mission Control = Bureaublad weergeven
+ Helderheid omhoog = Modus Doelbeeldscherm in-/uitschakelen
+ Helderheid omlaag = Synchrone weergave in-/uitschakelen
+ Delete = Geselecteerde onderdeel naar prullenbak verplaatsen
+ Klik   = Mappen met huidige map weergeven
+ Control + Pijl omhoog = Map met huidige map in nieuw venster openen
Shift + + C   = Venster Computer openen
Shift + + D   = Map Bureaublad openen
Shift + + F = Venster Al mijn bestanden openen
Shift + + G   = Venster Ga naar map openen
Shift + + H   = Thuismap huidige macOS-gebruikersaccount openen
Shift + + I = iCloud Drive openen
Shift + + K   = Venster Netwerk openen
Shift + + L   = Map Downloads openen
Shift + + N   = Nieuwe map maken
Shift + + O   = Map Documenten openen
Shift + + R   = Venster AirDrop openen
Shift + + T   = Tabblad in Finder weergeven of verbergen / Geselecteerd Findre onderdeel aan Dock toevoegen (OSX Mountain Lion of lager)
Shift + + U   = Map Hulppprogramma's openen
Shift + + Delete   = Prullenbak legen
Option Tijdens slepen   = Gesleepte onderdeel kopieren
Option + Tijdens slepen  = Alias van gesleepte onderdeel maken
Option + Klik = Alle mappen in geselecteerde map openen (Lijstweergave)
Option + + D   = Dock weergeven/verbergen
Option + + N   = Nieuwe slimme map maken
Option + + P   = Padbalk Finder vensters weergeven/verbergen
Option + + S  = Navigatiekolom Finder vensters weergeven/verbergen
Option + Dubbelklikken = Map in nieuw venster openen en huidige sluiten
Option + Helderheid omhoog = Beeldschermvoorkeuren openen
Option + Mission Control = Voorkeuren Mission Control openen
Option + Volume omhoog = Voorkeuren Geluid openen
Option + Shift + + Delete   = Prullenbak legen zonder bevestigingsvenster
Control + + T   = Knoppenbalk weergeven of verbergen bij enkel tabblad / Geselecteerde onderdeel navigatiekolom toevoegen (OSX Mavericks of hoger)
Control + + V   = Verplaats
Control + + Y   = Diavoorstelling geselecteerde bestanden in Snelle weergave
Control + Shift + + T   = Geselecteerd Finder onderdeel aan Dock toevoegen (OSX Mavericks of hoger)
Pijl naar rechts = Geselecteerde map openen (Lijstweergave)
Pijl naar links = Geselecteerde map sluiten (Lijstweergave)

Tijdens opstarten

+ Option + P + R          = Het NVRAM of PRAM opnieuw instellen
C = Opstarten vanaf CD/DVD/USB met geldig besturingssysteem
D = Opstarten met ingebouwde Apple Hardware Test of hulpprogramma Diagnostische informatie Apple
N = Opstarten vanaf compatibele Netboot Server
R = Reset het PowerBook scherm
T = Opstarten in doelschijfmodus
X = Opstarten vanaf macOS opstartschijf
Shift = Opstarten in Veilige modus
Option = Opstarten in Opstartbeheer
+ R   = Opstarten met ingebouwde herstelsysteem macOS Recovery
+ S   = Opstarten in Single-User mode
+ V   = Opstarten in gedetailleerde modus

Menu

Pijl naar link / Pijl naar rechts = Van menu naar ander menu gaan
Return = Geselecteerd menu openen
Pijl omhoog / Pijl omlaag = Naar menu-onderdelen in geselecteerd menu gaan
Naam menu-onderdeel typen = Naar menu-onderdeel in geselecteerde menu springen

Speciale tekens

Option + E + a = á
Option + U + a  = ä
Option + A  = å
Option + ~ + a  = à
Option + i + a = â
Option + C = ç
Option + E + e  = é
Option + U + e  = ë
Option + ~ + e  = è
Option + i + e  = ê
Option + E + i  = í
Option + U + i  = ì
Option + ~ + i  = ï
Option + i + i  = î
Option + N + n  = ñ
Option + E + o  = ó
Option + ~ + o = ò
Option + U + o  = ö
Option + i + o  = ô
Option + E + u  = ú
Option + ~ + u = ù
Option + U + u  = ü
Option + i + u  = û
Option + U + y  = ÿ
Option + Shift + 2  =
Option + Shift + /  = ¿
Option + Shift + k  = Apple-logo
Option + F  = ƒ
Option + K  =
Option + V  =
Option + R = ®
Option + G  = ©
Option + 1  = ¡
Option + 2  =
Option + 3  = £
Option + 4  = ȼ
Option + 5  =
Option + 6  = §
100 Sneltoetsen voor Mac