EN NL

Werkt u veel met een computer? Pas op voor RSI !

De term RSI is inmiddels vervangen door KANS waarmee wordt bedoeld: gezondheidsklachten die betrekking hebben op de nek, bovenrug, schouders, armen, ellebogen, polsen en/of handen.

Laptop en RSI

RSI-klachten komen steeds vaker voor. RSI-klachten zijn sterk geassocieerd met oplopend aantal uren computergebruik. RSI (Repetitive Strain Injury) is een verzamelnaam voor spier-, zenuw- en peesaandoeningen van nek tot uw vingertoppen. Het ontstaat doordat dezelfde spieren op de verkeerde manier langdurig worden belast. Dit kan leiden tot pijn, vastzitten van uw nek, vermoeidheid en prikkelingen van de nek, schouder of arm.

RSI kunt u voorkomen door goed op te letten op de vijf onderstaande belastingsfactoren:

· Werktijd;

· Werkdruk;

· Werkplek;

· Werkhouding.

Preventie heeft de meeste kans van slagen als je aan al deze factoren aandacht besteed.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van een laptop door het nieuwe flexwerken en hieraan kleven extra gezondheidsrisico’s (RSI-klachten kunnen eerder optreden!). Het verkeerd werken achter een laptop kan blijvende schade veroorzaken aan gewrichten en ledematen. Het is daarom belangrijk dat je de juiste werkhouding aanneemt en voldoende rustmomenten inlast bij het werken met een laptop.

Hier ziet u de juiste werkhouding.

Het menselijk lichaam heeft van nature een bepaalde basishouding waarin de meeste ledematen de minste belasting ondervinden. Deze rustpose is bij een zithouding afhankelijk van de zwaartekracht. Nek en wervelkolom dienen zich zoveel mogelijk in een rechte lijn onder elkaar te bevinden, zodat het gewicht van het hoofd goed wordt opgevangen.

Bij het werken achter een computer betekent dit dat de bureaustoel op een hoogte moet staan om de benen in een hoek van negentig graden te zetten en het bureau moet zorgen dat de armen vanuit deze zelfde hoek het toetsenbord kunnen bedienen. Bij het gebruik van een laptop zou het hoofd in een dergelijke situatie naar beneden gericht zijn om het beeldscherm te kunnen bekijken. Laptops voldoen daarom niet aan de eisen van een beeldschermwerkplek zoals opgenomen in de arbowetgeving. Er bestaat wel een alternatief, namelijk het gebruik van een laptopstandaard. Hiermee kan het beeldscherm van de laptop snel en gemakkelijk op hoogte worden geplaatst, waardoor een verantwoorde werkhouding ontstaat. In combinatie met een extern toetsenbord en een externe muis beschikt men op deze manier over een volwaardige werkplek.

Gebruik daarom altijd een laptopstandaard!

Andere tips tegen RSI

Naast de juiste werkhouding is het zeer belangrijk een aantal andere details in het oog te houden om RSI te voorkomen.

• Onderbreek het werken met een laptop of computer regelmatig (minimaal eens per uur) gedurende enkele minuten. Haal bijvoorbeeld even een glas water. Uit onderzoek blijkt dat het spreiden van de beeldschermwerkzaamheden over de dag, waarbij ieder uur meer dan 5 minuten (het liefst 10 minuten) het beeldschermwerk onderbroken wordt door andere werkzaamheden, leidt tot minder ongemak en lichamelijke vermoeidheid.

• Spanning/stress als gevolg van werkdruk heeft eveneens invloed op spierspanningen; vermindering hiervan heeft daarom een positief effect. Bovendien wordt hiermee een sterk verhoogde en langdurige belasting voorkomen.

• Blijf niet continu in exact dezelfde houding werken. Beweeg voldoende uw nek en strek geregeld uw armen en benen.

• Bij de eerste tekenen van overbelasting dient u de getroffen ledematen extra te ontlasten. Neem indien nodig extra rustmomenten tot de klachten afnemen. Als dit niet binnen enkele dagen gebeurt dient u contact op te nemen met een deskundige.