EN NL

Maak een wachtwoord moeilijk te kraken en niet te raden

Wanneer u zich ergens inschrijft op een website of gebruik maakt van internetbankieren is het altijd lastig een nieuw, sterk en uniek wachtwoord te bedenken. De bedoeling is natuurlijk dat het wachtwoord moeilijk te raden en niet te kraken is zodat u het leven van hackers er in ieder geval niet makkelijker op maakt.

Een sterk wachtwoord is een veilig wachtwoord

Regelmatig verschijnt er in het nieuws dat er weer een ‘lek’ gevonden is in een browser, of dat er gegevens van groepen gebruikers zijn gehackt. U moet er toch niet aan denken dat hackers bij úw gegevens kunnen komen? Zorg daarom voor een sterk wachtwoord en verzin regelmatig een nieuw wachtwoord. Gebruik ook niet voor alle accounts hetzelfde wachtwoord.
Hoe sterk is úw wachtwoord?

Bent u benieuwd of u al een sterk wachtwoord heeft? Een sterk wachtwoord heeft de volgende kenmerken:

1. Het wachtwoord bestaat uit cijfers, letters én leestekens.
2. Er zit minimaal 1 hoofdletter, en 1 cijfer in.
3. Het wachtwoord is minimaal 8 en maximaal 20 karakters lang.
4. Het wachtwoord is niet hetzelfde als uw gebruikersnaam
5. U gebruikt minder dan 3 maanden hetzelfde wachtwoord.

Voor bankzaken kunt u een wachtwoord maken met de volgende karakters:

1. Cijfers: 0 t/m 9
2. Letters: kleine letters (a t/m z) en hoofdletters (A t/m Z)
3. Leestekens: punt (.), koppelteken (-), liggend streepje (_) en uitroepteken (!)
4. Overige tekens: @, #, $ en %

Tips voor het gebruik van een sterk wachtwoord:

Wij adviseren om in ieder geval 4 keer per jaar uw wachtwoord te wijzigen. Dat maakt het soms lastig om een wachtwoord te onthouden. Daarom geven wij u 5 tips om een sterk wachtwoord te verzinnen en hoe u ermee om kunt gaan:

1. Bedenk een zin en gebruik van elk woord de eerste letter. Bijvoorbeeld: ‘zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens'. Combineer dit met cijfers en leestekens. Uw wachtwoord wordt dan bijvoorbeeld: ‘ZhktTth#!‘.

2. Gebruik geen wachtwoord dat direct aan u te relateren is. Bijvoorbeeld gegevens die op uw sociale netwerken staan vermeld (zoals uw woonplaats, of de naam van uw hond of kinderen).

3. Verzin een willekeurig woord en vervang letters of woorden door cijfers en speciale tekens. ‘profscomputers’ wordt dan bijvoorbeeld: ‘Pr0fsC0mput3rs!’

4. Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord voor, maar gebruik een apart wachtwoord voor uw bankzaken, een apart wachtwoord voor uw e-mail en sociale netwerken.

5. Als u uw wachtwoord moet opschrijven om het te kunnen onthouden, zet er dan niet bij dat dit uw wachtwoord is. Zorg er ook voor dat u het wachtwoord opschrijft en niet ergens op uw computer opslaat.

Belangrijk: Gebruik de wachtwoorden uit deze voorbeelden niet als eigen wachtwoord.

 

Wachtwoord generator tool

Als u het toch moeilijk vind om iets te verzinnen dan kunt u de wachtwoord generator tool hieronder gebruiken. U kunt zelf de combinatie kiezen van het wachtwoord en hoe lang het moet zijn.